برگه‌ها

سفیدکردن دندانسفیدکردن دندان

بلیچینگ با مواد و روش های نوین و سفید کردن تخصصی دندان در مطب (آفیس بلیچینگ)بلیچینگ یا سفید کردن دندان ها یکی از خدمات عمومی دندانپزشکی است. براساس تعریف مراجع معتبر دندانپزشکی روش جرم گیری سفید کردن دندان منجر به بازگشت رنگ دندان ها به حالت طبیعی و بلیچینگ منجر به روشن تر شدن دندان ها از حالت طبیعی می شود. سفید کردن دندان شامل مراحلی از جمله:

  • مسواک زدن با خمیر دندان های سفید کننده
  • سفید کردن دندان با لیزر
  • استفاده از نوار سفید کننده
  • استفاده از ژل سفید کننده

در حال حاضر استفاده از خدمات سفید کردن دندان ها متقاضیان زیادی دارد. با بالا رفتن سن ترک های ریزی روی مینای دندان ایجاد می شود. این ترک ها محل تجمع باکتری ها می شوند و به مرور دندان ها تغییر رنگ می دهند. روش های سفید کردن دندان این آلودگی ها و باکتری ها را پاک کرده و دندان ها دوباره سفید می شوند.

در کلینیک دندانپزشکی دکتر شهاب هاشم زاده بلیچینگ با مواد و روش های نوین و سفید کردن تخصصی دندان در مطب (آفیس بلیچینگ) انجام میگیرد

منظور از جراحی اپیکواکتومی چیست؟

/
جراحی اپیکواکتومی چیست؟ چه زمانی نیاز به جراحی اپیکواکتومی است؟ چه اقداماتی باید قبل از انجام جراحی اپیکواکتومی انجام داد؟

ایمپلنت مناسب چه افرادی است؟

/
ایمپلنت دندان چیست؟چه کسانی می‌ توانند ایمپلنت انجام دهند؟ایمپلنت برای چه افرادی مناسب نیست؟ بهترین زمان کاشت ایمپلنت کی است؟

طول عمر دندان عصب ‌کشی شده

/
خراب شدن دندان عصب ‌کشی شده چه عواقبی دارد؟ راهکارهایی افزایش طول عمر دندان عصب ‌کشی شده؟ عوامل اثرگذار بر ماندگاری دندان عصب‌ کشی شدهمقالات بلیچینگ دنداننمونه های درمانی بلیچینگ دندان